Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vào khoảng thế kỉ VII TCN, sau hàng chục vạn năm sinh sống và mở rộng vùng cư trú.

Đầu thế kỉ X, người Việt lật đổ được chế độ đô hộ của nhà Đường, giành lại quyền tự chủ.

Trần Nhân Tông: Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông.

Thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.

Thống kê các cuộc kháng chiến trong lịch sử dân tộc theo trình tự niên đại, vương triều, người lãnh đạo và kết quả.

" Đẩy thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân " như vậy cho ta thấy được sự quan trọng của nhân dân.

Từ nhiều nghìn năm trước đây, những người nguyên thuỷ trên đất Việt Nam đã trải qua.

Lòng yêu nước được hình thành từ cơ sở ban đầu là tình cảm đối với những người ruột thịt.