Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sử dụng thông tin và dàn ý đã làm ở bài tập 2 để viết bài văn của em về Quần thể danh thắng Tràng An.

READING

1. You are going to read a text about Ha Long Bay. Tick the reasons why people visit Ha Long Bay. Add other possible reasons if you can. (Em sẽ đọc một bài viết về vịnh Hạ Long. Đánh dấu những lý do giải thích vì sao mọi người thích đến thăm vịnh Hạ Long. Bổ sung thêm những lý do khác nếu có thể.)

* Học sinh trả lời theo suy nghĩ riêng.

2. Read the text quickly. What is it about? (Đọc nhanh bài đọc. Hãy cho biết bài đọc viết về chủ đề gì?)

*      Bài dịch

Vịnh Hạ Long, thuộc tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam, được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1994. Ọua nhiều năm, vịnh Hạ Long đã thu hút đông đảo du khách đến đây thường thức cảnh đẹp choáng ngợp và trải nghiệm nhiều hoạt động khác nhau.

Vịnh Hạ Long nổi tiếng với cảnh quan tuyệt đẹp. Nhờ có hàng nghìn vách đá và hang dộng nhô lên khói mặt nước, vịnh Hạ Long đã giành được sự công nhận của quốc tế. Khi khám phá dịa danh hùng vĩ này, du khách luôn bị bất ngờ.

Những chuyến du lịch trên biển rất phổ biến ở vịnh Hạ Long. Có nhiều tuyến đường biển khác nhau, vì the du khách có thể ghé thăm nhiều hang động, trải nghiêm văn hoá địa phương và cuộc sống trên biển. Theo cách đó, một chuyến đi có thể kéo dài vài giờ đến một ngày, thậm chí cả một đêm trên thuyền, mang lại cho du khách một trải nghiệm thực sự ấn tượng.

Nghệ thuật ẩm thực của vịnh Hạ Long thể hiện một sự lôi cuốn nữa đối với du khách. Nơinày nổi tiếng với hải sản tươi sống như cua, tôm và trai biến. Chuyến du lịch tới vịnh Hạ Long không thể trọn vẹn nếu du khách chưa nếm thử các món ăn dúng kiểu địa phương được phục vụ ở nhiều nhà hàng trong vùng.

Du khách có thể đi lại và thăm thú nhiều nơi ở vịnh Hạ Long với giá cả phải chăng. Họ có thể tiết kiệm tiền do ở đây có các khách sạn và những chuyến đi biển giá rẻ. Cũng có nhiều lựa chọn cho những người có tiền du lịch rủng rỉnh hơn. Họ có thể tận hưởng sự thoải mái và tinh tế của các khách sạn năm sao và những con tàu du lịch biển sang trọng.

Trải nghiệm của các du khách đến thăm vịnh Hạ Long có phần khác nhau. Một vài người có thể nhớ họ đã thức dậy ngắm mặt trời mọc giữa các vách đá, các hòn đảo nhỏ hay hang động. Một số khác có thể không bao giờ quên đã dùng bữa tối trong hang hoặc ngẳm một cảnh đẹp đến nín thở từ đỉnh núi cao nhìn xuống vịnh. Tuy nhiên, tất cả đều sê có ấn tượng với những ký ức không thể nào quên về chuyến du lịch tới vịnh Hạ Long.

* Đáp c

3. Find the words in the text that have the following meanings. Write the words in the space provided. (Tìm những từ trong bài đọc có nghĩa bên dưới. Viết những từ đó vào những khoảng trống cho sẵn)

* Đáp án

1. islets                                      2. breathtaking

3. cuisine                                   4. magnificient                               

5. abundant

4. Read the text carefully. Answer the following questions. (Đọc kỹ bài đọc. Trả lời những câu hỏi dưới đây.)

Đáp án:

1. In 1994.

2. They can visit different caves, and experience the local culture and life on the water.

3. It’s famous for its fresh seafood, such as crabs, prawns, and sea clams.

4. Yes. Because Ha Long Bay offers lots of things at a reasonable price.

5. These people can enjoy the comfort and elegance of five-star hotels and luxury cruise ships.

6. Some may wake up to a beautiful sunrise among the rocks, islets and caves; others may enjoy the cave dinner or the breathtaking view from a mountain top overlooking the bay.

5. Discuss with partner. (Thảo luận với bạn bên cạnh.)

Would you like to spend your holiday in Ha Long Bay? Why / why not? (Em có thích đi nghỉ ở vịnh Hạ Long không? Tại sao có / tại sao không?)

Học sinh trả lời theo suy nghĩ riêng.

SPEAKING

1. Read the information about some attactions in Hue. Work in pairs. Choose one place in Hue you would like to visit. Tell your partner about it. (Đọc thông tin về một số điểm du lịch ở Huế. Làm bài tập theo cặp. Chọn một dịa danh ở Huế mà em muốn đi thăm. Nói với bạn ngồi bên cạnh về điều này)

Học sinh trả lời theo suy nghĩ riêng.

* Ví dụ:

I would like to visit Tu Due's Tomb because I am quite fascinated by the nice description of it. The tomb is set in a poetic scenery of a pine forest and a magnificent lake. I know that the King was also a poet. He wanted to crcate a romantic landscape around him, so that he could enjoy sightseeing and making peom. Visitors who come here often have strong impression on Xung Khiêm Tạ (Xung Khiêm Pavilion), built on the lake and often surrounded by the pink lotus in summer. That's why many travel bloggers have written beautiful words for the tomb.

2. Work in groups. Imagine that you have one day to explore Hue. Which attractions would you visit? Discuss and decide on two places you all want to see. Use the phrases below. (Thực hành nói theo nhóm. Hãy hình dung em có một ngày đến Huế để khám phá thành phố. Em sẽ đi thăm những điểm du lịch nào? Thảo luận và quyết định hai nơi em muốn tới. Sử dụng các cụm từ cho sẵn bên duới.)

Making suggestions (Nói lời đề nghị)

Có nhiều cách để nói lời dề nghị:

a. Suggest

Suggest + noun phrase:

Chúng ta có thể dùng một cụm danh từ làm tân ngữ cho động từ suggest.

Canyon suggest a more effective method of learning English?

Can you suggest a good restaurant in the centre of the city?

Suggest + V-ing:

Chúng ta có thể dùng suggest với một động từ chia ở dạng tiếp diễn V-ìng khi chúng ta muốn đề cập đến hành động chứ không phải chủ thể của hành động đó vì hành động đó sẽ được hiểu theo ngữ cảnh.

I suggest going fishing at the weekend Then the weather will be warm enough from to go out.

I d like to suggest visiting Quoc Hoc High School.

Suggest + that clause:

Khi chúng ta đề nghị một hành động với ai đó, chúng ta có thể dùng suggest kèm theo một mệnh đề bắt đầu bằng that. Ở những tình huống thân mật, that thường được bỏ đi.

I suggest (that) you go to the airport earlier them usual. The road is broken now. jd it’s hard for you to get through.

I suggest we stroll a bit before returning home.

b. Shall

Chúng ta dùng shall I và shall we đề nói lời đề nghị.

Shall I come again tomorrow?

Shall we go to I he movies tonight?

c. How about + noun phrase/V-ing

Trong giao tiếp thân mật, chúng ta thường dùng How about + noun phrase hoặc How about + V-ing để nói lời đề nghị.

How about some more rice, Mai?

How about going out for an ice-cream?

Chung ta cũng có thê dùng What about + V-ing đê đề nghị, gợi ý ai làm gì

What about opening the present now?

d. Let’s & Let’s not

Chúng ta dùng lei's (let us) đế dề nghị ai cùng làm một việc nào đó với mình.

Let's plant some trees around I he house. We need green shade.

Let s talk about if seriously!

Lei's not là dạng phủ định của let's.

Let’s  not argue about it.

Let’s not eat too much salt and sugar.

e. Why not... & Why don’t... + V (infinitive without to)

Chúng ta dùng Why not để dưa ra một lời đề nghị chung chung.

Why not spend some money on these beautiful clothes!

Why not treat yourself better everyday!

Chúng ta dùng Why don 7... để đề nghị một việc làm cụ thể.

Why don 7 you take a rest after a hard day s work?

Why don 7 we tell her I he truth?

f. What do you think about + V-ing

Chúng ta dùng What do you think about ^ V-ing để đề nghị ai cùng làm một việc nào đó với mình.

What do you think about going lo I he swimming pool?

What do think about making some good cakes for that little girl?

g. Wouldn’t it be better to + V (infinitive)?

Chúng ta dùng Wouldn’t it he better to ... ? để thuyết phục ai đó làm gì.

Wouldn’t  it be better to help out and lend a hand for the community ?

Wouldn’t  if be belief to keep the surroundings clean and green?

* Mọi sinh trả lời theo suy nghĩ riêng.

Ví dụ:

A: Well, there are a lot of things to see in Hue, but we'll only have a day there. Which attractions do you think we should visit?

B: Let’s go to Minh Mang’s Tomb. This majestic tomb is situated in a sublime forest on the west bank of the Huong River, about 12km from the city centre. It is renowned for its architecture. We can go there by boat. By the way, wc could see best views along the Huong River.

C: It sounds great! I'm thinking about one more attraction. Why don't we visit Thien Mu Pagoda. It is a sacred place in Hue, and I think it would be a good chance for us to say prayers for the ones we love. The pagoda is on the same route. On the way going back to the city, we can visit the pagoda.

A: It wouldn't be better. I lope we can have a nice time in Hue.

3. Work in groups. Choose a cultural or natural site you think your class would like to explore. What can you see and do there? Present your group’s ideas to the class. (Thực hành nói theo nhóm. Chọn một địa danh văn hoá hay thiên nhiên mà em nghĩ là cả lớp sẽ hứng thú khám phá. Em sẽ xem những gì và làm gì ở đó. Trình bày ý tưởng của nhóm trước cả lớp.)

Học sinh trả lời theo suy nghĩ riêng.

LISTENING

Phong Nha - Ke Bang National Park

1. You are going to listen to a radio programme about Phong Nha - Kc Bang National Park, one of the world heritage sites in Viet Nam. What do you know about this place? Use the words and phrases in the box to describe it. (Em sắp nghe một chương trình phát thanh về Phong Nha - Kẻ Bàng, một trong những di sản ở Việt Nam. Em biết gì về nơi này? Dùng từ / cụm từ cho trong khung để mô tả nó.)

* Gợi ý trả lời

This place is famous for its numerous caves. / The caves are Phong Nha - Ke Be main attraction. / Tourists cane explore various caves in Phong Nha - Ke Bang.

It has forests with diverse flora and fauna.

There are a lot of underground rivers in the caves.

Mountain climbing is a popular activity for visitors to Phong Nha - Ke Bang.

Phong Nha - Kc Bang can be compared to a huge geological museum.

2. Match the words with the correct pictures. (Ghép từ tương ứng với những bức tranh.)

*Đáp án

1. c                                   2. c                             3. a                

4. b                                   5. f                              6. d

3. Listen to a nature radio programme and choose the correct answer. (Em hãy nghe một chương trình phát thanh nói về thiên nhiên và chọn câu trả lời đúng

Click tại đây để nghe:

* Đáp án: c

4. Listen again and complete the sentences with no more than three words. (Nghe lại đoạn băng lần nữa và hoàn thành câu với không quá ba từ.)

Click tại đây để nghe:

*Đáp án

1. 500 km south                       2. geological museum

3. mountains                           4. rivers and streams

5. in the world                          6. mountain climbing

5. Work in groups. Discuss the following questions. (Làm việc theo nhóm, thảo luận những câu hỏi dưới đây)

* Học sinh làm việc theo yêu cầu

* Lời trong băng

Welcome to Radio 3 Nature Programme. Today. I'll talk about Phong Nha- Ke Bans National Park, one of the eight world heritage sites in Viet Nam. It is located in central ofQuang Binh Province, about 500 km south of Ha Noi. the capital of Viet Nam. Thanks to its complex geological structure with different kinds of stone, Phong Nha - Bang can be compared to a huge geological museum. Phong Nha- Ke Bang mountair can provide a lot of valuable information about the Earth's geological developing through various periods. One geological characteristic to notice here is the system underground rivers, grottos and caves in the limestone mountains.

The park is in an area with a high average rainfall; however, few rivers and streams Cl be seen here because the water is absorbed inside the limestone mountains. As a resiL tens of millions of years, water has been eroding the rocks, creating numerous grottos aril] caves. Phong Nha- Ke Bang is famous for its caves such as Phong Nha, Tien Son and Thien Duong Caves. Son Doong Cave is considered to be the largest one in the worid with 200 metres in height, 200 metres in width, and at least 8.5 kilometres in length.

Because of its geological value, Phong Nha- Ke Bang was recognised as a World Heritage Site by UNESCO in 2003. I strongly recommend that you find time to visit Phong Nha- Ke Bang Park. It'd be worthwhile exploring its caves and grottos, and seeing the diversity of its flora and fauna. If you enjoy mountain climbing, there are some steep mountains over 1,000 metres high, which can be a real challenge for adventurous climbers.

Thank you for joining me today! And don't forget to tune in tomorrow at the same time.

WRITING

1. Ask and answer the questions below. (Hỏi và trả lời câu hỏi bên dưới.)

* Câu trả lời tùy thuộc học sinh

2. Complete an outline of an essay explaining the reasons why Trang An Scenic Landscape Complex was recogniscd as a World Heritage Site. (Hoàn thành dàn ý cho bài viết giải thích lý do tại sao Quần thể danh thắng Tràng An được công nhận là Di sản thế giới.)

* Đáp án

Cultural value (in any order): c, d

Natural beauty: a, b

Geological value: h

Preservation of heritage: e

3. Use the information and the completed outline in 2 to write your essay about Trang An Scenic Landscape Complex. (Sử dụng thông tin và dàn ý đã làm ở bài tập 2 đế viết bài văn của em về Quần thể danh thang Tràng An.)

* Bài viết gợi ý

Trang An Scenic Landscape Complex, recognised as a World Heritage Site, is famous for its cultural value, natural beauty, geological value, and preservation of heritage.

The most outstanding feature of this site is its cultural value. Archaeologists have discovered signs of human activity dating back almost 30,000 years. With such a long- lasting history, Trang An Scenic Landscape Complex is home to many temples, pagodas, and places of worship.

The natural beauty of the place with its geological value is another outstanding feati Trang An - Tam Coc - Bich Dong not only has a natural scenic landscape but also is ecological site. Moreover, the area is famous for its magnificient landscape of limest( mountain tops surrounded by valleys and steep rocks.

As a place of cultural and natural value, Trang An Heritage is well-preserved protected. Visitors are amazed to discover that the site is home to more than 800 speci of flora and fauna.

Having met UNESCO criteria for outstanding universal value to humanity, Trang Am Scenic Landscape Complex was added to the World Heritage Site List in 2014 as a mixec natural and cultural property.