Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chọn một trong số những câu chuyện dưới đây, sử dụng ý tưởng đã cho để viết một bài đăng lên mạng khoảng 160-180 từ.

READING

1. Discuss with a partner. (Thảo luận với bạn bên cạnh.) 

  • Câu trả lời gợi ý

- Picture a The teacher is returning students' papers. The boy is depressed because of his poor grades.

- Picture b Their relationship is breaking up.

- Picture c They're having an argument.

2. An advice column in a newspaper offers help to readers when they arc in trouble. Read the column and match the readers’ names with their problems. (Mục lời khuyên trên một tờ báo sẽ giúp độc giả nào đang gặp rắc rối. Em hãy đọc rồi ghép tên của độc giả với những rắc rối của họ.) 

1.b (Van Ha: Mv friend betrayed my trust.) 

2. c (Quang Nam: I don't have friends.)

3. Find the words or expressions in the text that have the following meanings and write them in the spacc below. (Tìm từ / cụm từ trong đoạn văn có nghĩa dưới đây rồi viết những từ đó vào khoảng trống bên dưới.) 

* Đáp án 

1. be on good terms with someone

2. take the initiative

3. trust 

4. engage in (a conversation) 

5. drop out (of school)

4. Read the newspaper column again and answer the questions. (Hãy đọc lại bài báo rồi trả lời câu hỏi.)

* Đáp án

1. They are close friends.

2. Ha told Hoa about her depression and her intention to drop out of school.

3. Because Hoa promised to keep Ha's story scret, but then she told the teacher about it.

4. No. She tries to explain why Hoa told the teacher about Hoa's problem, and advises Ha to talk to Hoa again.

5. He thinks he is short and fat, and girls don't find him attractive.

6. Because Nam does not have a good relationship with the girls in his class.

7. The counsellor advises Nam to focus on his studies, become an excellent student and learn how to start a friendly conversation with his classmates.

5. If you were the counsellor in charge of the advice column, what would you advise Ha and Nani to do? Discuss with a partner. (Nếu em là tư vấn viên chuyên mục cho lời khuyên em sẽ khuyên Hà và Nam làm gì? Thảo luận với bạn bên cạnh).

Câu trả lời tùy thuộc học sinh

* Bài dịch 

1. Văn Hà                                    a. Bạn tôi muốn bỏ học. 

2. Quang Nam                             b. Bạn tôi đã phản bội lại lòng tin của tôi.

                                                   c. Tôi không có bạn

Câu hỏi: Hoa là người bạn duy nhất của tôi ờ trường. Cô ấy cũng là người duy nhất mà tôi hoàn toàn tin tưởng. Cách đây hai tuần tôi đã nói với cô ấy rằng tôi thấy bất hạnh và cô đơn và thậm chí là tôi muốn bỏ học. Cô ấy đã hứa sẽ không nói cho ai biết... nhưng sau đó cô ấy đã nói cho cô giáo tôi biết. Chúng tôi đã cãi nhau và tôi đã thôi không nói chuyện với cô ấy nữa. Tôi đã sai ư?

(Văn Hà)

Tư vấn viên: Bạn Hà thân mến. tôi rất hiêu cảm giác cùa bạn. Nhưng mình lại nghĩ về điều đó theo cách này: có thể Hoa đã thật sự sợ bạn sẽ bò học. Cô ấy đã không biết làm gì để giúp bạn. Mình chắc chắn rằng cô ấy chỉ giúp bạn theo cách của cô ấy thôi, thậm chí đó là cách mà bạn không muốn. Bạn hãy cố giảng hòa với Hoa và nói cho cô ấy biết về điều đó. Mình nghĩ các bạn sẽ lại là những người bạn tốt của nhau.

Câu hỏi : Ở lớp tôi con gái rất hòa đồng với con trai trừ tôi ra. Các bạn gái thậm chí không thèm đế ý đến tôi và các bạn trai thì chế giễu tôi về điều này. Tôi nghĩ ràng chắc tại tôi mập và thấp còn các bạn gái thấy tôi không có chút hấp dẫn nào. Tôi cảm thấy cô đơn. Hãy giúp tôi với.

(Ọuang Nam)

Tư vấn viên: Ồ, bạn đừng lo lắng quá nhiều. Người nào cũng có những phẩm chất làm cho họ hấp dẫn trong mắt người khác. Giá trị thật của một người không nằm ờ vẻ bề ngoài mà chính là ở những gì người đó đạt được và những đóng góp cho cộng đồng. Mình nghĩ rằng ngoại hình của bạn không làm cho các bạn gái tránh xa bạn. Nếu bạn học chăm chi và trở thành học sinh xuất sắc, có thể các bạn gái sẽ chú ý đến bạn. Lúc đó bạn hãy thử xây dựng tình bạn. Bạn hãy là người khởi xướng và lôi cuốn các bạn vào những cuộc trò chuyện thân mật. Hãy hòi họ những câu hỏi để tìm xem họ thích nói chuyện về điều gì chăng hạn như bài hát. phim ảnh hoặc điều gì đó khác rồi sau đó tháo luận xoay quanh chú đề đó. Mình hy vọng điều này sẽ giúp bạn.

SPEAKING

1. Choose sentences a-f to complete the conversation between two classmates. (Hãy chọn các câu từ a đến f để hoàn thành hội thoại giữa hai bạn cùng lớp.)

* Đáp án

1. b                             2. e                         3. d                        

4. a                             5. f                          6.C

2. Answer the questions. (Trả lời câu hỏi)

1. She was chosen to take part in the English Public Speaking Contest in Da Nang, but her parents don't allow her to go there. They are worried because she has never been away from home.

2. Van advises Chi to ask their teacher to persuade Chi's parents.

3. Practise the conversation with a partner. (Em hãy thực hành đoạn hội thoại với bạn bên cạnh.)

4. Choose one topic. Use the ideas belou to make a similar conversation. (Hãy chọn một chủ đề, sử dụng ý tưởng bên dưới đế làm một hội thoại tương tự)

cheat (v) /ựi:t/: gian lận (trong thi cử)

revise (v) /ri'vaiz/ (old lessons): ôn bài cũ

tutor (n) /'tju:ta(r)/: gia sư. người trợ giảng

make fun of sb / sth: chế giễu, chế nhạo 

* Câu trả lời tùy thuộc học sinh

5. Work with a partner. Talk about a problem that you have had at school or at home. (Làm việc với bạn hên cạnh, nói về một vấn đề ở trường hay ờ nhà mà em đã gặp phải.) 

1. What was the problem? 

2. How did vou deal with it? 

3. Who did you ask for help? 

4. What advice di they give you? 

* Câu trả lời tùy thuộc học sinh.

LISTENING

1. If you have a boyfriend or a girlfriend, will you tell your parents about it? Why or why not? (Neu em có bạn trai hoặc bạn gái em có nói cho hố mẹ em biết không? Tại sao?)

* Câu trả lời tùy thuộc học sinh.

2. Listen to the talk show with host Vicky Holmes and guest speaker Dr Dawson. Choose the best answer to complete each statement. (Hãy lắng nghe cuộc nói chuyện trực tuyến do Vicky Holmes chủ tọa và vị khách mời Tiến sĩ Dawson. Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi lời phát biểu dưới đây) 

Click tại đây để nghe:

* Đáp án 

1. c                   2. B                  3. c                  4. A

3. Listen again. Answer the questions. (Nghe lại lần nữa rồi trà lời câu hỏi) 

Click tại đây để nghe:

1. The talk show is about how teenagers and their parents deal with problems.

2. The need to learn to form safe and healthy relationships with other people (friends, parents, teachers and romantic partners).

3. Parents should offer a shoulder lor their children to cry on and listen to them.

4.  Because their strong opposition will make their children stop talking about their feelings.

4. In your opinion, what is the "right" age for a romantic relationship? Discuss with a partner. (Theo em tuổi nào là "đúng" tuổi để có mối quan hệ tình cảm lãng mạn? Hãy thảo luận với bạn ngồi cạnh em.)

A person should start a romantic relationship when he / she is at an age or stage in life when he / she is mature enough, and is ready for a possible marriage. For this reason, the "right" age can be different from person to person.

* Lời trong băng

Vicky: Welcome to our talk show with guest speaker Dr Dawson, a psychologist.

who will be talking about how teenagers and their parents deal with problems.

Dr Dawson, most are worried about their children getting involved in romantic relationships. What's your opinion on this?

Dr Dawson: From 15 to 19 years of age, many teenagers spend a lot of time thinking or talking about being in a relationship.

Vicky: So do you mean this is part of the teen normal growth and development?

Dr Dawson: Yes. young people learn how to form sale and healthy relationships with friends, parents, teachers and romantic partners. This can prepare them for adult life. So parents should not oppose their relationships.

Vicky: I suppose many parents will feel surprised to hear this. What's your advice for the teenagers then?

Dr Dawson: Well, they should not be afraid to talk to their parents about their feelings and friendships. This can help them feel confident to discuss their relationships in the future.

Vicky: So you mean teenagers should listen to their parents and ask them to listen to what they are saying?

Dr Dawson: Exactly. Most parents are always willing to lend an ear to what their children are saying. This is even more important when young people suffer break-ups or broken hearts. They need a shoulder to cry on and a sympathetic ear.

WRITING

1. Read an online posting on Teen Forum and fill the gaps. Use the words in the box. (Hãy đọc bài đăng trực tuyến trong Diễn dàn tuổi Teen, sử dụng từ cho sẵn trong khung để điền vào chỗ trống.)

1. upset                    2. shocked                          3. influence

2. different               5. talented                          6. appearances

2. Put the following parts of the online posting in the correct order. (Hãy sắp xếp những phần trong bài theo thứ tự đúng.)

1. g         2. c   3. f      4. d      5. e      6. a      7. b

3. Choose one of the stories below. Use the ideas to write an online posting of 160-18 words. (Chọn một trong số những câu chuyện dưới đây, sử dụng ý tưởng đã cho để viết một bài đăng lên mạng khoảng 160-180 từ.)

*Bài viết tùy thuộc học sinh

4. Think of something that happened to you or to another person. Write an onlin posting of 160-180 words. (Nghĩ về một chuyện nào đó đã xảy ra với em hoặc với người khác rồi viết một bài đăng lên mạng khoảng 160-180 từ.)

* Nội dung gợi ý

- what happened, when and where, and who was involved

- how you and the other people felt

- your wish