Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lý thuyết Sinh sản của vi sinh vật - Cadasa Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật - sinh học Sinh sản của vi sinh vật nhân sơ - loigiaihay hình thức sinh sản của vi khuẩn, sinh sản của vi sinh vật violet, bài 26 sinh sản của vi sinh vật, sinh sản của vi sinh vật sinh học 10 nâng cao, sinh sản của vi sinh vật lớp 10, hình thức sinh sản của xạ khuẩn, giáo án bài 26 sinh sản của vi sinh vật, sinh học 10 bài 27

1. Phân đôi Vi khuẩn sinh sản chủ yếu bằng cách phân đôi.

1. Sinh sản bằng bào tử Nhiều loài nấm mốc có thể sinh sản vô tính bằng bào tử kín.

Câu 1. Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào? Câu 2. Cho ví dụ về các bào tử sinh sản ở vi khuẩn và ở nấm.