Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lý thuyết sai số của phép đo các đại lượng vật lí - Loigiaihay Sai số của phép đo các đại lượng vật lí - Loigiaihay BÀI 7. SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ công thức sai số tương đối, bài tập sai số có lời giải, bài tập về sai số trong vật lý, sai số tương đối của phép đo là, bài tập sai số của phép đo các đại lượng vật lý, soạn bài sai số của phép đo các đại lượng vật lý, các bài toán về sai số trong vật lý, vật lý 10 sai số của phép đo các đại lượng vật lí

I. Phép đo các đại lượng vật lí. Hệ đơn vị SI

Dùng một đồng hồ đo thời gian có độ chia nhỏ nhất 0.001 s để đo n lần thời gian rơi tự do của một vật bắt đầu từ điểm A (vA = 0) đến điểm B, kết quả cho trong Bảng

2. Dùng một thước milimet đo 5 lần khoảng cách s giữa hai điểm A,B đều cho một giá trị như nhau bằng 798mm. Tính sai số phép đo này và viết kết quả đo.

3. Cho công thức tính vận tốc tại B:

Bài học xem nhiều