Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

BEFORE YOU READ;WHILE YOU READ;AFTER YOU READ

A.READING (Đọc)
BEFORE YOU READ (Trước khi em đọc)
Work in pairs. Below are some well-known places in New York. Match the names to the pictures. (Làm việc từng đôi. Dưới đây là một vài nơi nổi tiếng ở Nữu Ước. Ghép lên với hình.)                                                                     Picture 1 : the Empire State Building                                                               Picture 2 : The United Nations Headquaters                                                     Picture 3 : Central Park                                                                         Picture 4 : Times Square
1. Where is New York? New York is in the southeastern part of New York State, at mouth of Hudson River.
2.What to do you know about the city? It is the seal of The Uniled Nations organization, and the largest city in the United Sales. It was founded by the Dutch in 1624. called Fort Amsterdam, then New Amsterdam. In 1664. when the English look over the city, it was renamed New York.                                 WHILE YOU READ (Trong lúc em đọc)
Read the passage, and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn, và sau đó làm những bài tập theo sau.)

Click tại đây để nghe:


       Thành phố Nữu ước nằm ử phía đông nam bang Nữu ước. Nó phát triển ở nơi hai sông Hudson và Passaic hòa lẫn với dòng nước của Đại Tây Dương. Hải cảng Nữu Ước, không bị đóng băng trong tất cả mọi mùa. là một trong những hải cảng đẹp và lớn nhất thế giới. Với dân số hơn bảy triệu người ở nội thành và 19 triệu trong toàn thể khu vực đô thị, và tổng số diện tích 946 cây số vuông. Nữu ước là là thành phố lớn nhất ở nước Mỹ.
       Thành phố được thành lập do người Hà Lan vào năm 1624. Đầu tiên nó được gọi là Fort Amsterdam, và sau đó là New Amsterdam. Năm 1664. người Anh tiếp quản thành phố và đặt tên lại là Nữu ước. Nữu ứơc là thành phố rất khác thường. Mặc dù nó không phải là thủ đô của quốc gia, nó là trụ sở của Liên Hiệp Quốc và là trung tâm tài chánh, truyền thông và thương mại toàn cầu. Dân Nữu Ước là những người đến từ khắp nơi ở nước Mỹ và từ nhiều quốc gia khác trên thế giới. Đặc điểm của thành phố là hàng trăm cơ quan đồ sộ và cao ốc chung cư, trong số đó, một vài cao ốc của chúng nằm trong số những cao ốc cao lớn nhất thế giới. Tất cả khách đến Nữu Ước được hấp dẫn bởi những nơi như Tượng Nữ thần Tự do. Cao ốc văn phòng Empire Slate, Đường Wall và khu nhà hát Broadway. Nữu Ước cũng là nơi du khách có thể thăm một vài trung tâm trưng bày tranh và viện bào tàng nổi tiếng thế giới.
Task 1: The words in A appear in the reading passage. Match them with their definitions in B. (Những từ ở cột A xuất hiện ở Bài đọc. Ghép chúng với những định nghĩa ở cột B.)
1. d       2.c         3. e             4. a             5. b                                         Task 2: Decide whether the statements are True(T) or False(F). (Quyết định những câu này đúng (T) hay sai (F).)
1. T                   2. F (it is ice-free in all seasons.)
3.T                     4. T                                5.T
Task 3: Answer the questions. (Trả lời câu hỏi.)
1.Where is New York city? New York City is in the southeastern part of New York State.
2.What is it population? It has a population of 7 million in the city and 19 million in the metropolitan region.
3.Why was New York originally called New Amsterdam? Because it was founded by the Dutch.
4.What makes New York an unusual city? Because it is the home of The United Nations, the centre of the global finance, communication and business.
5.What place in New York are visitors attracted to? Visitors can he attracted by the Statue of Liberty, the Empire State Building, and the Broadway theatre district.
AFTER YOU READ (Sau khi em đọc)
Work in groups. Discuss the following questions. (Làm việc từng nhóm. Thảo luận những câu hỏi này)
If I could visit New York. I would like to visit the places such as:
-the Statue of Liberty, because it is the gift of the French to the American to show their friendship in 1886.
-The United Nations Headquarters, because it is the place where I can hear the high-level discussions about the global important matters.