Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

BEFORE YOU READ;WHILE YOU READ;AFTER YOU READ

A.READING (Đọc)
BEFORE YOU READ (Trước khi em đọc)
Work with a partner. Answer the following questions. (Làm việc với một bạn cùng học. Trả lời các câu hỏi sau.)
1.Where was the 2002 World Cup held? The 2002 World Cup was held in both Korea and Japan.
2.Which team became the champion then? Brazil became the champion team then.
3.Which team was the runner up? The runner-up was Germany.
WHILE YOU READ (Trong khi em đọc)
Read the following passage, and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn n sau. và sau đó làm bài tập theo sau.)
Click tại đây để nghe:

       

Cúp Thế Giới, giải bóng đá quốc tế. được tổ chức bốn năm một lần. Nó được xem như sự kiện thể thao phổ biến nhất trên thế giới. Cúp Thế Giới được theo dõi -với niềm thích thú say mê khắp toàn cầu - trận chung kết của giải Cúp Thế Giới 2002 thu hút hơn một ti người xem.
Năm 1904, FIFA , cơ quan quản lý bóng đá, được thành lập. Ở cuộc họp đầu tiên, FIFA dự trù tổ chức giải vô địch thế giới. Nhưng mãi đến năm 1930, giải Cúp Thế Giới mới được tổ chức. Chỉ 13 nước tham gia giải thi đấu đầu tiên. Nước chủ nhà , Uruguay, thắng Ác-hen-ti-na trong trận chung kết, và trở thành nhà vô địch đầu tiên của lịch sử Cúp Thế Giới. Khoảng năm 2002, thế giới đã chứng kiến 17 giải thi đấu của Cúp Thế Giới. Các đội bóng đá quốc gia ngày nay phải thi đấu vòng loại trong khu vực riêng của họ trước khi trở thành một trong 32 đội vào chung kết. Trận chung kết Cúp Thế Giới 2002 được tổ chức chúng bởi Nhật và Hàn Quốc. Đó là lần đầu tiên được tổ chức bởi hai nước chủ nhà. Với chiến thắng Đức ở trận chung kết, Bra-zil trở thành đội bóng đá đầu tiên đoạt năm lần chức vô địch. Mặc dù Âu châu và Nam Mỹ là lục địa duy nhất đã sản xuất nhiều nhà vô địch Cúp Thế Giới, các quốc gia ở các lục địa khác hy vọng một ngày nào đó họ sẽ chiếm được danh hiệu danh dự này.
Task 1. The words in A appear in A in the reading passage. Match them with their definitions in B.(Những từ ở A xuất hiện ở bài đọc. Ghép chúng với định nghĩa ớ B.)
1.b          2. c          3. a           4. e            5. d
Task 2: Scan the text and complete each of the following sentences with a word or a number.(Đọc lướt đoạn văn và điền mỗi câu sau với một từ hay một con số.)
1.13           2.32            3. Argentina               4. one            5.26
Task 3: Read the text again and decide whether the following statements are True(T) or false(F). Correct the false ones. (Đọc lại đoạn văn và quyết định những câu sau đúng (T) hay sai(F). Sửa những câu sai.)
1.F . (The first World Cup was held in Uruguay in 1930.)
2.F . (The World Cup is held every four years.)
3.T                4. T
5.F . (Brazil is the country which has won the World Cup five times.)
AFTER YOU READ ( Sau khi em đọc)
Work in groups. Talk about the events mentioned in the passage, using the following figures as cues.(Làm việc từng nhóm. Nói về những sự kiện được đề cập ở đoạn văn. dùng những con số như những ý đề nghị.)
-1904 : the year when the FIFA was set up.
-13 : the number of nations that look part in the first tournament.
-1930 : the year when the first World Cup was held.
-17 : the number of the World Cup tournaments the world had witnessed by
2002.
-32 :the number of national football teams become the finalists for the
World Cup.
-2002 : the year when the World Cup was jointly held by iwo countries,
Japan and Korea.