Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Work with a partner. Discuss the following questions ( Làm việc với một bạn học. Thảo luận các câu hỏi sau:)

READING            

Before you read                                                                                       Work with a partner. Discuss the following questions ( Làm việc với một bạn học.  Thảo luận các câu hỏi sau:)

1. How often are the Asian Games held?

—> The Asian Games are held every four Years.

2. How many countries take part in the Asian Games?

—>  44 countries take part in the Asian Games.                                                                             

3. What sports is Vietnam best at?                                                                                                    

—>  I think bodybuilding, billiards, women's karatedo, shooting and wushu are the best sports of Vietnam.  

While you read    

Click tại đây để nghe:                                                                                            


Đại hội Thể thao châu Á, diễn ra bốn năm một lần, được tổ chức với mục đích phát triển kiến thức liên văn hóa và tình hữu nghị trong khư vực châu Á. Trong sự kiện đa thể thao này, thanh niên từ khắp châu Á tập hợp lại với nhau để thi đấu.  Đây là một dịp sức mạnh và kĩ thuật thể thao được thử thách, tính hữu nghị và đoàn kết được xây dựng và thêm sâu sắc.

Trong năm thập kỉ lịch sử. Đại hội Thể thao châu Á đã có bước tiến trong tất cả các khía cạnh, số người tham gia ngày càng tăng. Chất lượng của các vận động viên, quan chức và trang thiết bị thể thao cũng đã được phát triển qua thời gian. Môn thể thao mới và thể thao truyền thống đã được giới thiệu và đưa thêm vào Đại hội Thế thao châu Á. Đại hội Thể thao châu Á đầu tiên đã được tổ chức tại New Delhi. Ấn Độ năm 1951 chỉ có 489 vận động viên từ 11 quốc gia đã tham gia vào Đại hội Thể thao châu Á. Sáu môn thể thao được thi đấu ở Đại hội Thể thao châu Á đầu tiên là bóng rổ, đua xe đạp, bóng đá, các môn thể thao dưới nước, điền kinh và cứ tạ. Quyền anh, bắn súng và đấu vật đã được thêm vào. Đại hội Thể thao châu Á lần 2 tại Manila, Philippines vào năm 1954, vả quần vợt bóng chuyền, bóng bàn và khúc côn cầu được thêm vào. Đại hội Thể thao châu Á lần 3 tại Tokyo, Nhật Bản vào năm 1958. Quần vợt, bóng bầu dục và xe đạp leo núi đã được giới thiệu lần đầu tiên tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 13 tại Bangkok, Thái Lan vào năm 1998.

Đại hội Thể thao châu Á 14, được tổ chức tại Busan, Hàn Quốc vào năm 2002, đã thu hút 9919 người từ 44 quốc gia tham gia. Các vận động viên thi đấu ở 38 môn thể thao khác nhau vá giành được 427 huy chương vàng. Các vận động viên Việt Nam đã tham gia vào sự kiện này với sự nhiệt tình. Nỗ lực của họ đã được đánh giá cao khi họ giành được 2 huy chương vàng ở môn thể hình và bi-a và 2 huy chương vàng khác ở karate nữ. Người ta hi vọng rằng trong tương lai gần. Việt Nam sẽ trở thành nước chủ nhà và giành được nhiều huy chương hơn trong các sự kiện thể thao.

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word. (Những từ trong khung xuất hiện trong đoạn văn. Điền vào chỗ trống một từ thích hợp.)

Effort                  appreciated                   advancing

Aquatic               enthusiasm                    facilities

1. The hotel has special facilities for disabled athletes.

2. Swimming and water skiing are both aquatic sports.

3. He never lost his enthusiasm for training athletes.

4. I will make every effort to arrive on time.

5. Our sports performances have been advancing considerably over recent years.

6. Your help was greatly appreciated.

Task 2. Scan the passage and match the following sentences. (Đọc sơ qua hoàn thành các câu sau đây.)

1.1951

2. the 2th Asian Games in Manila, the Philippines

3. 1958

4. Squash, rugby, fencing and mountain biking

5. 2002

Task 3. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. What is the purpose of the Asian Games?

-> The purpose of the Asian Games is to develope mtercultural knowledge and friendship within Asia.

2. How many participants took part in the 14th Asian Games?

—> There were 9,919 participants took part in the 14th Asian Games.

3. In which sport events did the Vietnamese athletes win sold medals at the Busan Games?

—> They won the gold medals in bodybuilding, billiards and women's karatedo at the Busan Games.

After you read

Work in groups. Talk about the history of the Asian Games. (Làm việc theo nhóm. Nói về lịch sử của Đại hội Thể thao châu Á.)