Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Work in pairs. Answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi sau.)

READING

Before you read

Work in pairs. Answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What source of enerey does each picture above refer to?

Wind energy (năng lượng gió)

Solar energy- (năng lượng mặt trời)

Water energy (năng lượng nước)

2. What do we need eneray for?

—> We need energy to cook to light to heat or cool the house and to run machines...

(Chúng tôi cần năng lượng để nấu các bữa ăn, thắp sáng, sưởi ấm hoặc làm mát nhà của và để chạy máy...)

While you read

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc kĩ đoạn văn và sau đó làm các nhiệm vụ tiếp theo.)

Click tại đây để nghe:

Hiện nay, hầu hết năng lượng của chúng tôi đến từ nhiên liệu hóa thạch (than, dầu và khí tự nhiên). Tuy nhiên, dự trữ còn hạn chế. Bởi vì nhu cầu điện đang tăng rất nhanh, nhiên liệu hóa thạch sẽ cạn kiệt trong một thời gian tương đối ngắn. Vì vậy, ngườì ta phải phát triển và sử dụng các nguồn năng lượng thay thế.

Một nguồn năng lượng thay thế là nguồn năng lượng hạt nhân. Năng lượng hạt nhân có thể cung cấp đủ điện cho các nhu cầu của thế giới trong hàng trăm năm, nhưng nó có thể rất nguy hiểm. Một nguồn năng lượng thay thế là địa nhiệt đến từ sâu bên trong trái đất. Các nhà khoa học sử dụng nhiệt để tạo ra năng lượng. Tuy nhiên, năng lượng này chỉ có ở một vài nơi trên thế giới.

Mặt trời, nước và gió là những nguồn năng lượng thay thế khác. Gió quay cối xay gió và di chuyển thuyền buồm. Đó là một nguồn năng lượng sạch và có rất nhiều. Thật không may, nếu gió không thổi thì cũng không có năng lượng gió. Khi nước di chuyển từ một nơi cao đến nơi thấp hơn, nó làm ra năng lượng. Tuy nhiên con người phải xây đập nước để sử dụng nguồn năng lượng này. Xây đập tốn rất nhiều tiền, vì vậy năng lượng nước cũng đắt đỏ.

Mặt trời giải phóng một lượng lớn năng lượng mỗi ngày. Năng lượng này có thể được chuyển hóa thành điện năng. Nhiều quốc gia sử dụng năng lượng mặt trời cho cuộc sống hằng ngày của họ. Tấm pin mặt trời trên mái nhà có thể tạo ra đủ năng lượng để sưởi ấm hoặc làm mát toàn bộ ngôi nhà. Năng lượng mặt trời không chỉ phong phú và vô hạn mà còn sạch sẽ và an toàn.

Mặc dù có một số nhược điểm, tiềm năng của các nguồn năng lượng thay thế là rất lớn. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể tận dụng triệt để các nguồn năng lượng là một câu hỏi dành cho các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới.

Task 1. The words in the box all appear in the passage. Fill each blank with a suitable word (Use a dictionary u hen neeessary). (Những từ trong khung xuất hiện trong đoạn văn. Điền vào chỗ trống một từ thích hợp.)

Alternative          limited             energy               released                exhausted

l. Six hundred balloons were released at the ceremony.

2. They are looking for alternative methods of making it.

3. People use energy to run machines, heat and cool their homes.

4. The food in the restaurant is cheap, but the choice is rather limited.

5. Fuel supplies are nearly exhausted.

Task 2. Scan the passage and write down the advaniage(s) and disadvantage(s) of each alternative source of enerey. (Đọc lướt đoạn văn và viết ra thuận lợi và bất lợi của từng nguồn năng lượng  thay thế.)

 

Source of energy

Advantages

Disadvantages

Nuclear power

it's unlimited.

It can be very dangerous.

Solar energy

It's available. It's not only plentiful and infinite but also clean and safe.

It's only possible.

Water power

It's clean and unlimited.

It's expensive.

 Wind power

It's clean and unlimited.

There's no wind energy when there is no wind.

Geothermal heat

It's available.

It's available only in a few places.

 Task 3. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. What is our major source of energy ?

—> Our major source of energy comes from fossil fuels.

2. How many sources of energy are mentioned in the text, and which one do you think has the most potential?

—> Five sources of energy are mentioned in the text. They are nuclear power, solar energy, water power, wind power, geothermal heat. I think solar energy is the most potential.

After you read

Complete the summary of the readinư passase by filling each blank with a suitable word from the box. (Hoàn thành hán torn ten cùa bài đọc bằng, cách điển vào cho trổng một từ thich hợp trong khung.)

One                   environment              alternative                limited

Unlimited         Sources                      energy                      fuels

We need energy to live and work. Our major source of (1) energy is oil. Oil is (2) one kind of fossil fuel. The amount ot fossil (3) fuels in the world is (4) limited. Therefore, we must save it, and at the same time, we must find new sources of energy. Geothermal heat and nuclear power are (5) alternative sources of energy. They can give us electricity. Other alternative (6) sources are the sun, waves and water. These sources are not only (7) unlimited and available but also clean and safe for the (8) environment. People should develop and use them more and more in the future.