Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

There are many occasions for you to express your feelings to others. Following are opinions, feelings and memories of children about their fathers on Fathers Day in Australia and the USA.

Click tại đây để nghe:

 


There are many occasions for you to express your feelings to others. Following are opinions, feelings and memories of children about their fathers on Fathers Day in Australia and the USA.

Rita (Australia)

To the one who teaches me how to love, cry and laugh.

To the one who says never lose heart and always finish what vou start.

To the one whose feelings for me are so strong that the word love can’t describe them.

Can you guess who it is?

It’s not too hard to tell...

Jane (USA)

Daddy, I am writing this to tell you how much you are missed and loved. I will always remember that day - my wedding day. You were standing there with tears in vour eves while I was walking towards my groom. You gave me a hug, and the feeling that you never wanted to let me go. But at last I had to leave you and start my new life... a moment in time that lasted forever. I now have children, Dad, but I will always be your little girl! Happy Father s Day.

Bob (Australia)

You ask me what I think about my dad. Great! Great! I must tell you my dad is the best person in the world. Do you blow what I mean?

He is a considerate and generous man who is loved not only by his family but also by all his friends.

His priority is always his family.

His sense of humor distinguishes him from others. In a word, my dad's terrific! I’m so proud of him and love him so much. Happy Father s Day, Daddy!

Dịch

Có nhiều dịp để em bày tó tinh cảm đối với người khác. Sau đây là những ý kiến, tình cảm và kỉ niệm của các trẻ em về cha của chúng vào ngày lễ của Cha ở Úc và Mĩ.}

Rita (Úc)

Gửi người dạy tôi yêu thương,khóc và cười như thế nào.

Gửi người nói đừng bao giờ mất niềm hi vọng và luôn hoàn tất những gi đã bắt đầu

Gửi người mà tình cảm dành cho tôi quá dũng mãnh đến nỗi lởi yêu thương không thề tà được.

Bạn có thề đoán đó là ai không?

Không quá khó để nói......................

Jane (Mĩ)

Ba. con đang viết lá thư này để nói với Ba Ba được nhớ và yêu thừơng biết nhiều không. Con sẽ luôn nhớ ngày ấy - ngày cưới của con. Ba đang đứng đấy đầm đìa nước mắt trong khi con đi đến chàng rể của ba. Ba đã õm lấy con và cho con cảm giác ba không bao giờ muốn để con đi. Nhưng cuối cùng con phải bỏ Ba vả bắt đầu cuộc sống mới cùa con. giây phút tồn tại mãi mãi theo thời gian. Ba ạ, bây giờ con có con nhưng con sẽ luôn là con gái bé bỏng của Ba! Chúc Ba trong ngày lễ của Ba vui vè!

Bob (Úc)

Bạn hỏi tôi nghĩ gì về Ba tôi. Tuyêt lắm! Tuyệt lắm! Tỏi phải nói với bạn Ba tôi là người tốt nhất trên thế giới này. Bạn biết tôi muốn nói gì Không?

Ông ấy là người ân cần rộng lượng, người được yêu thương không chỉ bởi gia đình ông nhưng còn bởi tất cả bạn hữu. Tính hài hước của ông làm cho ông khảc biệt những người khác. Tóm lại, ba tôi tuyệt vời! Tôi rất tự hào về người và rất yêu người. Ba, chúc Ba trong ngày của Cha VUI vẻ!

Answer.      

a)  Who do you think Rita sends this card to?

b)   Is Jane’s father alive or dead? How do you know this?

c)   What quality makes Bob's father different from others?

d)  What image of a father can you draw from the three passages?

Questions. (Câu hỏi).

a. I think who Rite sends this card to is her father.

b. Her father is alive, because at the end of the letter, she wishes her father a happy Father's Day.

c. His sense of humour makes Bob’s father different from others

d. From the three passages, we can see a father is a man who is always considerate and generous to his children) and who has a strong and ever-lasting influence ủn them, too.