Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Những phương tiện giao thông nào có thể đến Đà Nẵng là...

Quan sát lược đồ trong bài và bản đồ hành chính Việt Nam, em hãy: Cho biết những phương tiện giao thông nào có thể đến Đà Nẵng ?


GỢI Ý LÀM BÀI

Những phương tiện giao thông nào có thể đến Đà Nẵng là:

- Đường ô tô

- Đường hàng không

- Đường thủy

- Đướng sắt