Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giá trị nhập khẩu tăng nhanh.

Giá trị nhập khẩu tăng nhanh, từ 2,8 tỉ USD (năm 1990) lên 36,8 tỉ USD (năm 2005), tăng gấp 13,1 lần.

Các bài học nên tham khảo