Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một số sông lớn, kênh rạch của đồng bằng Nam Bộ là...

Quan sát hình 2 : Tìm và kể tên một số sông lớn, kênh rạch của đồng bằng Nam Bộ.


GỢI Ý LÀM BÀI

Một số sông lớn, kênh rạch của đồng bằng Nam Bộ là:

- Sông Đồng Nai

- Sông Tiền 

- Sông Hậu

- Sông Vàm Cỏ Đông

- Sông Vàm Cỏ Tây

...