Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch của đồng bằng Nam Bộ...

Quan sát hình 2: Nêu nhận xét về mạng lưới sông ngòi, kênh rạch của đồng bằng Nam Bộ (nhiều hay ít sông ?).

GỢI Ý LÀM BÀI

Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch của đồng bằng Nam Bộ nhiều, chằng chịt nhau cung cấp nước dồi dào cho cả một vùng Nam Bộ.