Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hoạt động ngoại thương nước ta có sự chênh lệch lớn giữa các vùng...

Hoạt động ngoại thương nước ta có sự chênh lệch lớn giữa các vùng: phát triển nhất ở vùng Đông Nam Bộ, kế đó là hai vùng đồng bằng: đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng. 

Các bài học nên tham khảo