Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trang phục của phụ nữ Chăm và Kinh...

Quan sát hình 1 và 2, nhận xét trang phục của phụ nữ Chăm, phụ nữ Kinh.

GỢI Ý LÀM BÀI

Trang phục của phụ nữ Chăm và Kinh kín đáo, thướt tha, màu sắc tươi, hài hòa với truyền thống Việt Nam. Hai trang phục đều có phụ kiện đi kèm (nói lá, khăn...)

Trang phục của phụ nữ Chăm và trang phục của phụ nữ Kinh đều mang vẻ đẹp truyền thống của dân tộc mình.