Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Những vật nuôi chính ở Tây Nguyên là..

Quan sát hình 1, kể tên những vật nuôi chính ở Tây Nguyên

GỢI Ý LÀM BÀI

Những vật nuôi chính ở Tây Nguyên là:

- Bò

- Trâu

- Voi