Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Những cây trồng chính ở Tây Nguyên là...

Quan sát hình 1, kể tên những cây trồng chính ở Tây Nguyên.

GỢI Ý LÀM BÀI

Những cây trồng chính ở Tây Nguyên là:

- Cao su

- Cà phê

- Hồ tiêu

- Chè

...