Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Các cao nguyên ( theo hướng từ Bắc xuống Nam) là...

Quan sát hình 1, em hãy đọc tên các cao nguyên ( theo hướng từ Bắc xuống Nam) và chỉ vị trí của chúng trên lược đồ

GỢI Ý LÀM BÀI

Các cao nguyên ( theo hướng từ Bắc xuống Nam) là:

- Cao nguyên Kon Tum

- Cao nguyên Plây Ku

- Cao nguyên Đắk Lắk

- Cao nguyên Lâm Viên

- Cao nguyên Di Linh