Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Từ Hải Phòng có thể đi tới các tỉnh khác bằng các loại đường giao thông...

Quan sát hình 1, em hãy: Cho biết từ Hải Phòng có thể đi tới các tỉnh khác bằng các loại đường giao thông nào ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Từ Hải Phòng có thể đi tới các tỉnh khác bằng các loại đường giao thông:

- Đường bộ ( Đường ô tô)

- Đường sắt

- Đường thủy

- Đường hàng không