Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nếu đi thuyền trên sông Hương, chúng ta có thể đến thăm những địa điểm du lịch của thành phố Huế là...

Quan sát hình 1, em hãy cho biết nếu đi thuyền trên sông Hương, chúng ta có thể đến thăm những địa điểm du lịch nào của thành phố Huế?

GỢI Ý LÀM BÀI

Nếu đi thuyền trên sông Hương, chúng ta có thể đến thăm những địa điểm du lịch của thành phố Huế là:

- Điện Hòn Chén

- Lăng Tự Đức

- Núi Ngự Bình

- Chùa Thiên Mụ

- Kinh thành Huế

- Cầu Trường Tiền

- Nhà lưu niệm Bác Hồ

- Thành Hóa Châu

...