Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá là

Quan sát hình 1, cho biết loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá.


GỢI Ý LÀM BÀI

Loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong việc chuyên chở hàng hoá là: đường ô tô (cao nhất, 175,9 triệu tấn, năm 2003).