Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Châu Âu tiếp giáp với châu lục, biển và đại dương...

Quan sát hình 1, cho biết cháu Âu tiếp giáp với châu lục, biển và đại dương nào ?


GỢI Ý LÀM BÀI

Châu Âu tiếp giáp với châu lục, biển và đại dương:

+ Bắc giáp Bắc Băng Dương

+ Nam giáp biển Địa Trung Hải

+ Tây giáp Đại Tây Dương

+ Đông giáp châu Á.