Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Các hình được sắp xếp theo nhóm ngành là...

Quan sát các hình sau, em hãy xếp các hình theo nhóm ngành sản xuất cho phù hợp : trồng trọt; chăn nuôi; nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản; các ngành khác.

GỢI Ý LÀM BÀI

Các hình được sắp xếp theo nhóm ngành là:

- Trồng trọt: Hình 4, 5

- Chăn nuôi: Hình 6

- Nuôi trồng, đánh bắt thuỷ sản: Hình 3, 8

- Các ngành khác: Hình 7