Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Các công việc phải làm trong việc sản xuất lúa gạo là...

Quan sát các hình dưới đây, em hãy kể các công việc phải làm trong việc sản xuất lúa gạo.

GỢI Ý LÀM BÀI

Các công việc phải làm trong việc sản xuất lúa gạo là:

- Làm đất

- Gieo mạ

- Nhổ mạ

- Cấy lúa

- Chăm sóc lúa

- Gặt lúa

- Tuốt lúa

- Phơi thóc