Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quần cư. Đô thị hoá - loigiaihay Quần cư nông thôn và quần cư đô thị - Loigiaihay Bài 3: Quần cư Đô thị hóa so sánh quần cư nông thôn và quần cư đô thị, các siêu đô thị ở châu mỹ, sự khác nhau giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị, lối sống của quần cư nông thôn, quần cư nông thôn và quần cư thành thị, tên của các siêu đô thị ở châu á có từ 8 triệu dân trở lên, sự giống nhau giữa quần cư nông thôn và quần cư đô thị, kể tên các siêu đô thị ở châu á

Quan sát hai ảnh dưới đây và dựa vào sự hiểu biết của mình, cho biết mật độ dân số, nhà cửa. đường sá ở nông thôn và thành thị có gì khác nhau ?

Châu lục nào có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nhất ?

Bài 1. Nêu những sự khác nhau cơ bản giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn.

Bài 2. Dựa vào bảng thống kê dưới đây, cho nhận xét về sự thay đổi số dân và thay đổi ngôi thứ của 10 siêu đô thị lớn nhất thế giới từ năm 1950 đến năm 2000. Các siêu đô thị này chủ yếu thuộc châu lục nào ?