Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Có những hoạt động nhằm mục đích cung cấp sự trợ giúp cho những nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên. Viết một cụm từ để miêu tả mỗi bức hình.

MỘT BÀN TAY GIÚP ĐỠ

1. Có những hoạt động nhằm mục đích cung cấp sự trợ giúp cho những nạn nhân của những thảm họa thiên nhiên. Viết một cụm từ để miêu tả mỗi bức hình.

1. providing food, medical aid supplies cung cấp thực phẩm, thiết bị trợ cấp y tế

2. clearing up debris dọn dẹp mảnh vụn

3. freeing trapped people giải phóng người bị kẹt

4. setting up temporary accommodation for the victims of a disaster lập chỗ ở tạm thời cho những nạn nhân của một thảm họa

5. repairing houses/ buildings sửa chữa nhà cửa / tòa nhà

6. evacuating the village /town... to a safe place di tản làng đến nơi an toàn

2. Làm theo nhóm, tưởng tượng em là thành viên của đội tình nguyện mà sẽ cung cấp sự trợ giúp cho những nạn nhân của một thảm họa thiên nhiên. Vạch ra kế hoạch cho đội em.

3. Chia sẻ kế hoạch của em với các nhóm. Bầu ra kế hoạch hay nhất