Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhìn vào những áp phích bên dưới. Nghĩ về những câu hỏi sau.

1. Look at the film posters below. Think about the following questions. (Nhìn vào những áp phích bên dưới. Nghĩ về những câu hỏi sau.)

- Mục đích của áp phích phim là gi?

It show the view and characters of the film.

Nó trưng bày cảnh và nhân vật của phim.

- Bạn thích cái nào? Tại sao?

I like the poster of “Crazy Coconut”. It’s beautiful and lovely.

Tôi thích áp phích của “Crazy Coconut”.Nó đẹp và dễ thương.

- Bạn có thể tìm được thông tin nào trên áp phích?

I can see the name of directors, characters, production company, the show time or sometimes the plot of the film.

Tôi có thể nhìn thấy tên của giám đốc sản xuất, nhăn vật, công ty sản xuất, thời gian chiếu hoặc đôi khi là cốt truyện của phim.

-       Những thông tin khác mà bạn có?

Type of film, the view, cinema name..

Thể loại phim, cảnh, ten rạp phim,...

Crazy coconut (Dừa điên)

Hài lãng mạn: Nói về một giáo sư nữ phải sông với một ngôi sao nam ích kỷ và lười biếng trên đảo sa mạc, sau khi bị chìm tàu.

Phim do Julia Roberts đóng vai giáo sư và Brad Pitt đóng vai ngôi sao điện ảnh.

Những nhà phê bình nói rằng phim rất vui và mang tính gải trí.

Giờ chiếu: 7:45 tối và 9:45 tối hàng ngày ở Rạp Dân Chủ.

Job swap! (Hoán đổi công việc!)

Hài: Nói về một vũ công hộp đêm nghèo thay đổi vị trí trong một ngày với một hoàng tử giàu có.

Phim do Chris Rock đóng vai vũ công hộp đêm và Robin Williams đóng vai hoàng tử.

Giờ chiếu: 4:30p.m, 8:30p.m, hàng ngày ở nhà hát Sweet.

2. Choose one of your favounte films and design a poster for it. (Chọn một phim yêu thích và thiết kế áp phích cho phim đó.)

3. Then organise an exhibition of film posterns in your class