Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Văn bản Phong cách Hồ Chí Minh (Lê Anh Trà) - Cùng nhau chia sẻ Bài 1: Phong cách Hồ Chí Minh - Lê Anh Trà - Ngữ văn 9 - Hoc247 Phong cách Hồ Chí Minh - Lê Anh Trà - loigiaihay tác giả lê anh trà, tóm tắt về tác giả lê anh trà, lê anh trà wikipedia, bố cục phong cách hồ chí minh, phong cách hồ chí minh cái vĩ đại gắn với cái giản dị, tóm tắt tiểu sử lê anh trà, tóm tắt văn bản phong cách hồ chí minh, soạn bài phong cách hồ chí minh lê anh trà

Nhà văn hóa lớn, nhà đạo đức lớn, nhà cách mạng lớn, nhà chính trị lớn đã quyện chặt với nhau trong con người Hồ Chí Minh, một con người rất giản dị, một con người Việt Nam gần gũi với mọi người

Tức là chủ động lựa chọn, tiếp thu những thành tựu văn hoá của nhân loại một cách có phê phán dựa trên nền tảng căn bản của văn hoá dân tộc. Con đường học tập vốn văn hoá nhân loại ở Hồ Chí Minh là một bài học lớn cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.

Lối sống của Hồ Chí Minh rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông; lối sống ấy được biểu hiện rất sinh động, tự nhiên ở nhiều phương diện.

Đọc bài viết của Lê Anh Trà, chúng ta học tập được bao điều tốt đẹp về phong cách Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Phong cách Hồ Chí Minh rút trong bài Phong cách Hồ Chí Minh, cái vĩ đại gắn với cái giản dị của Lê Anh Trà in trong cuốn sách Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam - năm 1990.

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Hồ Chí Minh có một vốn tri thức văn hoá nhân loại sâu rộng. Đó là những hiểu biết uyên thâm về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hoá thế giới từ Đông sang Tây, từ văn hoá các nước châu Á, châu Âu cho đến châu Phi, châu Mĩ. Để có được vốn tri thức văn hoá sâu rộng ấy, Người đã:

Phong cách Hồ Chí Minh rút trong bài Phong cách Hồ Chí Minh, cái vĩ đại gắn với cái giản dị của Lc Anh Trà in trong cuốn sách Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam - năm 1990.

2) Lối sống rất bình dị, rất Việt Nam, rất phương Đông của Hổ Chí Minh được biểu hiện: