Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cái chết bi thảm ấy và cây đàn kì diệu này đã khơi nguồn cảm hứng cho Thanh Thảo viết bài thơ: Đàn ghi ta của Lor-ca.

Cảm hứng từ cái chết bi thảm của nhà thơ lớn Tây Ban Nha

Bài thơ được gợi cảm hứng từ cái chết bi thảm của Lor-ca (1898-1936).Lor-ca là nhà thơ lớn Tây Ban Nha, một trong những tài năng sáng chói của văn học thời hiện đại. Ông đã ca ngợi, cổ vũ nhân dân trong cuộc đấu tranh các thế lực phản động, đòi quyền sống chính đáng của con người với điều uật mới mẻ, gây ảnh hưởng to lớn trong nhân dân. Hoảng sợ trước điều đó năm 1936, chế độ phản động thân phát xít đang nắm quyền đã bắt giam và bắn chết ông. Tên tuổi của Lor-ca trở thành một biểu tượng, là ngọn cờ  tập hợp các nhà văn hóa Tây Ban Nha và trên thế giới trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ văn hóa dân tộc và văn minh nhân loại . Lor-ca có một câu thơ nổi tiếng: Khi tối chết hãy chôn tôi với cây đàn. Cái chết  bi thảm ấy và cây đàn kì diệu này đã khơi nguồn cảm hứng cho Thanh Thảo viết bài thơ: Đàn ghi ta của Lor-ca.

Trích: loigiayhay.com

Xem thêm: Video bài giảng môn Văn học