Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giới thiệu chung về tập Nhật kí trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài thơ Giải đi sớm.

Phân tích bài thơ Giải đi sớm của Hồ Chí Minh.

DÀN BÀI SƠ LƯỢC

Các ý chính:

Giới thiệu chung về tập Nhật kí trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài thơ Giải đi sớm.

Khổ I:

Không gian, thời gian người tù bị giải đi rất sớm.

Người tù ung dung, binh tĩnh, chủ động đương đầu với gian khổ. Đó là phẩm chấtcủa người chiến sĩ.

Khổ II:

Không gian thời gian thay đổi, chuyển đến rạng đông, người tù có thêm cảm xúc (thi hứng thèm nồng), lạc quan. Đó là phẩm chất thi sĩ.

Bài thơ hòa quyện hai phẩm chất: Chiến sĩ - thi sĩ trong một con người vĩ đại: Hồ Chí Minh.

10diem.com

Xem thêm: Video bài giảng môn Văn học
a