Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trắc nghiệm sinh học 12 phần 6 tiến hóa (có đáp án) - 123doc Trắc nghiệm Sinh học lớp 12 Phần tiến hóa | Đề Thi Mới Phần 6: Tiến hóa – Tự học & ôn tập Sinh học 12 câu hỏi trắc nghiệm phần tiến hóa có đáp án, lý thuyết tiến hóa sinh học 12, trắc nghiệm bằng chứng tiến hóa có đáp án, trắc nghiệm học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, trắc nghiệm tiến hóa violet, trắc nghiệm sinh học 12 phần 7 chương 1, bài tập về tiến hóa, câu hỏi trắc nghiệm phần sinh thái học

Bài 1.Tại sao để xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài về các đặc điểm hình thái thì người ta lại hay sử dụng các cơ quan thoái hoá?

Bài 3.Địa lí sinh học là gì? Nghiên cứu về địa lí sinh học cung cấp cho ta những bằng chứng gì về sự tiến hoá của sinh giới?

Bài 3.Nêu những khác biệt giữa học thuyết Đacuyn với học thuyết Lamac.Bài 4.Trình bày sự khác biệt giữa chọn lọc tự nhiên và chọn lọc nhân tạo.

Bài 1.Hãy trình bày các luận điểm chính của học thuyết Lamac.Bài 2.Hãy trình bày nội dung chính của học thuyết Đacuyn.

Bài 3.Hiện tượng di-nhập gen ảnh hưởng như thế nào đến vốn gen và tần số alen của quần thể?

Bài 1. Tại sao đột biến gen mặc dù thường có hại cho cơ thể sinh vật nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hoá?

Bài 4.Một số loài sinh vật có các đặc điểm giống các đặc điểm thích nghi của loài sinh vật khác, người ta gọi đó là các đặc điếm “bắt chước". Ví dụ một số loài côn trùng không có chứa chất độc lại có màu sắc sặc sỡ giống màu sắc của loài côn trùng có chứa chất độc. Đặc điểm bắt chước đó đem lại giá trị thích nghi như thế nào đối với loài côn trùng không có chất độc tự vệ?

Bài 1. Hãy sưu tập các hình ảnh về các đặc điểm thích nghi và giải thích đặc điểm đó đem lại giá trị thích nghi như thế nào đối với sinh vật đó.

Bài 1.Thế nào là loài sinh học?Bài 2.Nếu chỉ dựa vào các đặc điểm hình thái để phân loại các loài thì có chính xác không? Giải thích.

Bài 4. Trình bày các cơ chế và vai trò của các cơ chế cách li trong quá trình tiến hoá. Bài 5. Hãy chọn câu đúng nhất.