Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 12. Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại Lịch sử thế giới thời nguyên thuỷ, cổ đại và trung đại | Học trực tuyến phần một. lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy cổ đại và trung đại violet, giáo án lịch sử lớp 10 bài 12, bài 13 lịch sử 10, trả lời câu hỏi lịch sử 10 bài 12, bài 12 ôn tập lịch sử 10 violet, vẽ biểu đồ thời gian chỉ sự phát triển kinh tế của xã hội loài người đến thời trung đại, nêu những điểm nổi bật trong sự tiến triển của đời sống và xã hội loài người đến thời trung đại, giải bài tập lịch sử 10 bài 12

Ở chặng đầu của quá trình hình thành loài người.

Ở một số loài động vật đã hình thành một cách tự nhiên quan hệ hợp đoàn.

Từ đó, con người tiến tới biết chế tạo cung tên.

Điểm nổi bật của công cụ đá mới là người ta có thể ghè đẽo những mảnh đá thành hình dạng gọn và chính xác.

Các nhà khảo cổ coi thời đá mới là một cuộc cách mạng.

Gọi là "Cuộc cách mạng thời đá mới" vì.

Những bước tiến trong lao động và đời sống của người nguyên thuỷ.

Từng nhóm người cũng đông đúc hơn, gồm 2-3 thế hệ già trẻ cùng có chung dòng máu, được gọi là thị tộc - những người “cùng họ”.

Đến giai đoạn Người tinh khôn, số dân đã tăng lên.

Từ chỗ dùng những công cụ bằng đá, bằng xương, tre, gỗ, người ta bắt đầu biết chế tạo đồ dùng và công cụ bằng đồng.