Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lý thuyết một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Hãy tính x và y trong mỗi hình sau

Hãy tính x và y trong hình dưới đây

Hãy tính x và y trong hình sau

Hãy tính x và y trong hình sau:

Trong tam giác vuông với các cạnh góc vuông có độ dài là 3 và 4, kẻ đường cao ứng với cạnh huyền. Hãy tính đường cao này và độ dài các đoạn thẳng mà nó định ra trên cạnh huyền.

Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 1 và 2. Hãy tính các cạnh góc vuông của tam giác này.

Người ta đưa ra hai cách vẽ đoạn trung bình nhân x của hai đoạn thẳng a, b.

Tìm x và y trong mỗi hình sau

Cho hình vuông ABCD. Gọi I là một điểm nằm giữa A và B. Tia DI và Tia CB cắt nhau ở K. Kẻ đường thẳng qua D, vuông goác với DI. Đường thẳng này cắt đường thẳng BC tại L.