Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giải Bài Tập Hình Học 12 Cơ Bản - Sách Toán Giải Toán 12 Ôn tập cuối năm Hình học 12 - VietJack Giải Toán 12 Ôn tập chương 3 Hình học 12 - VietJack toán hình 12 chương 3, giải bài tập hình học 12 nâng cao chương 3, giải bài tập hình học 12 sgk, ôn tập chương 3 hình học 12 trang 91, giai bai tap hinh hoc 12 chuong 2, giải bài tập hình học sách giáo khoa lớp 12, giải bài tập ôn tập cuối năm hình học 12, ôn tập chương 2 hình 12

Hình đa diện (gọi tắt là đa diện)(H) là hình được tạo bởi một số hữu hạn các đa giác thỏa mãn hai điều kiện:

Khối đa diện (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của (H) luôn thuộc (H). Khi đó đa diện giới hạn (H) được gọi là đa diện lồi

Chứng minh rằng một đa diện có các mặt là những tam giác thì tổng số các mặt của nó là một số chẵn. Cho ví dụ

2. Chứng minh rằng một đa diện mà mỗi đỉnh của nó đều là đỉnh chung của số lẻ mặt thì tổng số các đỉnh của nó là một số chẵn. Cho ví dụ.

3. Chia một khối lập phương thành năm khối tứ diện.

Chia một khối lập phương thành năm khối tứ diện.

4. Chia một khối lập phương thành sáu khối tứ diện bằng nhau.

Chia một khối lập phương thành sáu khối tứ diện bằng nhau.

Cắt bìa theo mẫu dưới đây (h.1.23), gấp theo đường kẻ, rồi dán các mép lại để được các hình tứ diện đều, hình lập phương và hình bát diện đều.

Cho hình lập phương (H). Gọi (H’) là hình bát diện đều có các đỉnh là tâm các mặt của (H). Tính tỉ số diện tích toàn phần của (H) và (H’).