Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phần Hình học - Ôn tập cuối năm - Toán 7 - Loigiaihay Phần Đại số - Ôn tập cuối năm - Toán 7 - Loigiaihay Giải toán 7 Bài tập Ôn cuối năm phần Hình học - VietJack bài tập ôn cuối năm toán 7 phần đại số, bai tap on cuoi nam toan 7 tap 2, đề cương ôn tập cuối năm toán 7, bài tập ôn cuối năm toán 8, bài tập ôn cuối năm toán 7 tập 2, on tap cuoi nam lop 7, bài tập cuối năm lớp 7, bài tập ôn cuối năm toán 9 phần đại số

Hình 61 cho biết a//b, (hat C = {44^0},hat D = {132^0}). Tính số đo góc COD.

Cho điểm M và hai đường thẳng a, b không song song với nhau (h.59)

Xem hình 60. a)Giải thích vì sao a//b. b)Tính số đo góc NQP.

Cho góc vuông xOy, điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy. Đường trung trực của đoạn thẳng OA cắt Ox ở D, đường thẳng trung trực của đoạn thẳng OB cắt Oy ở E

Tính số đo x trong mỗi hình 62, 63, 64:

a)Hãy tính các góc DCE và DEC. b)Trong tam giác CDE, cạnh nào lớn nhất? Tại sao?

Từ một điểm M trên tia phân giác của góc nhọn xOy, kẻ đường vuông góc với cạnh O (tại A), đường thẳng này cắt cạnh Oy tại B.

a)∆ABE= ∆HBE. b)BE là đường trung trực của đoạn thẳng AH. c)EK = EC. d)AE < EC.

Chứng minh rằng: Nếu tam giác ABC có đường trung tuyến xuất phát từ A bằng một nửa cạnh BC thì tam giác đó vuông tại A.

Cho hình 66. Không vẽ giao điểm của a, b, hãy nêu cách vẽ đường thẳng đi qua giao điểm này và điểm M.