Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX | Học trực tuyến PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX Chương II. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV - Loigiaihay lịch sử việt nam từ thế kỉ 10 đến 19, các cuộc chiến tranh giữ nước từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19, các triều đại phong kiến việt nam từ thế kỉ x - xv, van hoa viet nam tu the ki x den the ki xix co nhung thanh tuu gi, các cuộc kháng chiến từ thế kỉ 10 đến thế kỉ 19, văn hóa việt nam từ thế kỉ 10 đến nửa đầu thế kỷ 19 có những thành tựu gì, lịch sử việt nam từ thế kỉ 10 đến 15, thống kê các cuộc kháng chiến trong lịch sử dân tộc

Em có nhận xét gì về tổ chức nhà nước thời Ngô Quyền ?

Sau khi Ngô Quyền mất, tình hình nước ta như thế nào ?

- Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), đặt tên nước là Đại Cồ Việt (nước Việt lớn), đóng đỏ ờ Hoa Lư (Ninh Bình).

Em hãy cho biết những biểu hiện về ý thức tự chủ của Ngô Quyền trong việc xây dựng đất nước.

Tại sao lại xảy ra Loạn 12 sứ quân ?

Em hãy trình bày công lao của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh đối với nước ta trong buổi đầu độc lập.

Việc nhà Đinh đặt tên nước và không dùng niên hiệu của Hoàng đế Trung Quốc nói lên điều gì ?

Vì sao các tướng lĩnh lại suy tôn Lê Hoàn lên ngôi vua ?

Nhà Đinh đã làm gì để xây dựng đất nước ?

Hãy mô tả bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời Tiến Lê.