Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 27:Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay - Thủ thuật hay PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY - Loigiaihay tóm tắt lịch sử việt nam từ 1919 đến 1930, tong ket lich su viet nam tu 1919 den 2000, niên biểu lịch sử việt nam từ 1919 đến 2000, bài 27 lịch sử 12, tổng kết lịch sử việt nam từ 1919 đến 2000, lich su viet nam 1919 den 2000, lịch sử việt nam giai đoạn 1930 đến 1945, tu nam 1919 den nam 2000

Sự thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã có tác động gắn phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông.

Mục tiêu phong trào dân tộc của tư sản dân tộc chủ yếu đòi quyền lợi kinh tế.

Hoạt động của tổ chức Công hội do Tôn Đức Thắng thành lập năm 1920 ở Sài Gòn.

Cuộc bãi công này gắn liền với sự tổ chức và lãnh đạo của Công hội do Tôn Đức Thắng thành lập.

Các bậc tiền bối như Phan Bội Châu chọn con đường đi sang phương Đông.

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc).

Việc thành lập Cộng sản đoàn làm nòng cốt cho Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thể hiện đây là một tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản.

Trong phong trào yêu nước dân chủ mạnh mẽ đầu những năm 20 của thế kỉ XX.