Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

PHẦN HAI: ĐỊA LÍ VIỆT NAM - loigiaihay Phần hai: Địa lí Việt Nam - Thủ thuật hay - Tech12h Địa lý Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

Em hãy tìm trên hình 23.2 (SGK trang 82) các điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây của phần đất liền nước ta và cho biết tọa độ của chúng (xem bảng 23.2).

Qua bảng 23.2 (SGK trang 84), em hãy tính.

Những đặc điểm nêu trên của vị trí địa lí có ảnh hưởng gì tới môi trường tự nhiên nước ta? Cho ví dụ.

Hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng gì tới các điều kiện tự nhiên và hoạt động giao thông vận tải ở nước ta?

Dựa vào hình 23.2 (SGK trang 82) và vốn hiểu biết của mình, em hãy cho biết

Căn cứ vào hình 24.1 (SGK trang 87) tính khoảng cách (kilômét) từ Hà Nội tới thủ đô các nước Phi-líp-pin, Bru-nây, Xin-ga-po, Thái Lan.

Từ kinh tuyến phía Tây (102°Đ) tới kinh tuyến phía Đông (117°Đ),...

Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì...

Em hãy cho biết một số trận động đất khá mạnh xảy ra ...

Dựa trên hình 25.1 (SGK trang 95), em hãy cho biết vào giai đoạn Tiền Cambri đã có những mảng nền nào?

Địa lí lớp 8 - PHẦN HAI: ĐỊA LÍ VIỆT NAM