Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phần 2: Địa lý kinh tế - xã hội. – Thư viện Khoa học VLOS Tài liệu Địa Lý Kinh Tế Xã Hội Phần 2 chọn lọc - TaiLieu PHẦN HAI. ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI - loigiaihay địa lý kinh tế xã hội đại cương 1, sách địa lý kinh tế xã hội đại cương, giáo án địa lý kinh tế xã hội đại cương, giáo trình địa lý kinh tế xã hội việt nam, địa lý kinh tế xã hội đại cương 2, câu hỏi ôn tập địa lý kinh tế việt nam, địa lý kinh tế xã hội đại cương nguyễn minh tuệ

Dựa vào bảng trên, em hãy nhận xét tình hình tăng dân số trên thế giới và xu hướng phát triển dân số thế giới trong tương lai?

Dựa vào hình 22.1, em hãy nhận xét tình hình tỉ suất sinh thô của thế giới và ở các nước đang phát triển, các nước phát triển, thời kì năm 1950- 2005?

Dựa vào hình 22.2, em hãy nhận xét tỉ suất thô của toàn thế giới và ở các nước phát triển, các nước đang phát triển thời kì 1950- 2005.

Dựa vào sơ đồ, em hãy nêu hậu quả của sự gia tăng dân số quá nhanh và sự phát triển dân số không hợp lí của các nước đang phát triển.

Dựa vào hình 22.3, e hãy cho biết: - Các nước được chia thành mấy nhóm có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên khác nhau?

Giả sử tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Ấn Độ là 2% và không thay đổi trong thời kì 1995- 2000.

Phân biệt gia tăng dân số tự nhiên và gia tăng dân số cơ học?

Lấy ví dụ cụ thể về sức ép dân số

Cơ cấu dân số theo thế giới có ảnh hưởng như thế nào đến việc phát triển kinh tế và tổ chức đời sống xã hội của các nước?

Cơ cấu dân số già và cơ cấu dân số trẻ có những thuận lợi và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế- xã hội?