Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

PHẦN GIẢI TÍCH - TOÁN 12 - loigiaihay Bài tập 4 - Trang 101- SGK Toán Giải tích 12 - Loigiaihay Bài tập 2 - Trang 100-101-SGK Giải tích 12 - Loigiaihay giải bài tập toán 12 nguyên hàm, bài 3 trang 100 sgk toán 12, bài 3 trang 101 sgk toán 12, giai bai tap giai tich 12 chuong 1, bài 4 trang 101 sgk toán 12, bài 1 trang 100 sgk toán 12, giải bài tập ôn tập cuối năm giải tích 12, giải bài tập nguyên hàm

Kí hiệu K là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa khoảng.

Tính đơn điệu của hàm số, khảo sát sự biến thiên, tính đơn điệu của hàm số

Cho hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng (a ; b) và điểm x ∈ (a ; b).

Xét sự đồng biến, nghịch biến của các hàm số:

Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số:

Chứng minh rằng hàm số y

Chứng minh các bất đẳng thức sau:

Áp dụng quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau:

Áp dụng quy tắc II, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau: