Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là hệ thức dạng:

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng:

Trong các cặp số (-2; 1), (-1; 0), (1,5; 3) và (4; -3), cặp số nào là nghiệm của phương trình:

Với mỗi phương trình sau, tìm nghiệm tổng quát của phương trình và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của nó:

Cho hai phương trình x + 2y = 4 và x - y = 1. Vẽ hai đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của hai phương trình

Không cần vẽ hình, hãy cho biết số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau đây và giải thích vì sao:

Đoán nhận số nghiệm của hệ phương trình sau bằng hình học:

Đố: Bạn Nga nhận xét: Hai hệ phương trình bậc nhất hai ẩn vô nghiệm thì luôn tương đương với nhau. Bạn Phương khẳng định:

Cho hai phương trình 2x + y = 4 và 3x + 2y = 5.

Cho các hệ phương trình sau: