Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

PHẦN BA. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI - Loigiaihay Phần 3 LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI - Hot Line - Google Sites Lịch sử thế giới cận đại - Ebook - VnDoc lịch sử thế giới hiện đại pdf, lịch sử thê giới cận đại, mua sách lịch sử thế giới cận đại, trắc nghiệm lịch sử 10 học kì 2, khái quát lịch sử thế giới cận đại

Từ đầu thế kỉ XVI, Nê-đéc-lan là một trong những vùng kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất châu Âu.

Tháng 8 - 1566, nhân dân nhiều nơi ở miền Bắc Nê-đéc-lan đã nổi dậy khởi nghĩa.

Đầu thế kỉ XVII, Anh là nước có nền kinh tế phát triển nhất châu Âu.

Tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Hà Lan.

Nguyên nhân trực tiếp bùng nổ cách mạng xoay quanh vấn đề tài chính.

Sau chiến tranh giành độc lập vào nửa cuối thế kỉ XVIII.

Bản tuyên ngôn đã khẳng định quyền con người đó là quyền tự do.

Sự kiện “chè Bô-xtơn’ đã thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh ở Bắc Mĩ.