Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

PHẦN BA. KỸ THUẬT ĐIỆN - loigiaihay KỸ THUẬT ĐIỆN KỸ THUẬT ĐIỆN

Chức năng của nhà máy điện là gì ?

Chức năng của đường dẫn điện là gì ?

Điện năng có vai trò gì trong sản xuất và đời sống ? Hãy lấy ví dụ ở gia đình và địa phương em ?

Tai nạn điện thường xảy ra do những nguyên nhân nào ?

Khi sử dụng và sửa chữa điện cần sử dụng những nguyên tắc an toàn gì ?

Hãy điền những hành động đúng(Đ) hay sai (S) vào ô trống sau đây :

Mô tả cấu tạo bút thử điện ?

Tại sao khi sử dụng bút thử điện ,bắt buộc để tay vào kẹp kim loại ở nắp bút ?

Khi thấy nan nhân bị tai nạn điện cần phải làm gì :

Hãy kể tên những bộ phân làm bằng vật liệu dẫn điện trong các đồ dùng điện mà em biết ? Chúng làm bằng vật liệu dẫn điện gì ?