Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

[Hóa học][Lý thuyết] BÀI 13: PEPTIT VÀ PROTEIN - Luyện thi đại học Lí thuyết về peptit - protein (có video) - hóa học Phương pháp giải nhanh bài tập Peptit và Protein | Trao đổi | GD&TĐ phản ứng màu biure của peptit, peptit nào không có phản ứng màu biure, bài tập peptit và protein, phuong trinh peptit + hcl, liên kết peptit là gì, công thức tổng quát của peptit, lý thuyết peptit và protein, peptit + cu(oh)2

Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ?

Thuốc thử nào dưới đây dùng để phân biệt các dung dịch glucozơ, glixerol, etanol và lòng trắng trứng ?

Viết công thức cấu tạo và gọi tên các tripeptit có thể hình thành từ glyxin, alanin và phenylalanin

Phân biệt các khái niệm:

Xác định phân tử khối gần đúng của một hemoglobin chứa 0,4 % Fe về khối lượng (mỗi phân tử hemoglobin chỉ chứa 1 nguyên tử sắt).

Khi thủy phân 500 gam protein A được 170 gam alanin.