Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

ought, should, must, have to, need dùng cho bổn phận (obligation) Ought/Should so sánh với must và have to - loigiaihay Ought/Should với nguyên mẫu hoàn thành - LoiGiaiBaiTap

Những câu hỏi hay những nhận xét dùng với ought có thể có câu trả bằng should và ngược trở lại

Trong đàm thoại should/ought to thường có thế dùng một mình, nguyên mẫu được hiểu ngầm mà không cần phải đề cập đến

Sự khác biệt khác giữa ought/should và must, have to là với must và have to chúng ta thường có ấn tượng là sợ bổn phận phải được thi hành

Outght/should với nguyên mẫu liên tiến diễn đạt ý tưởng chủ từ không hoàn thành bổn phận của mình hay hành động một cách ngốc nghếch

Cấu trúc này được dùng để diễn đạt một bổn phận đã không được hoàn thành hay một hành động sao lãng bổn phận

Must là môt động từ khiếm khuyết nó được dùng ở hiện tại hay tương lai

Ở ngôi thứ nhất sự khác biệt giữa must và have to thì ít quan trọng và cả hai rất thường được dùng

Need not (không phải) có thể được dùng ở hiện tại và tương lai. Nó có hình thức giống nhau ở các ngôi

Doctor : You needn’t go on a diet, but you must eat seisibly and you musn’t overeat.

Need có thể dùng vừa làm động từ thường vừa làm trợ động từ. Nếu là một trợ động từ thì nó là bán khiếm khuyết

Bài học xem nhiều

Gender-giống

Gender-giống

  • 14-06-2017
  • 1323
Số nhiều (plurals)

Số nhiều (plurals)

  • 14-06-2017
  • 1270
Việc bỏ A/ an

Việc bỏ A/ an

  • 14-06-2017
  • 1239
Dạng be going to

Dạng be going to

  • 14-06-2017
  • 1238