Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ôn tập: So sánh hai phân số - Toán 5 - loigiaihay Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) - Toán 5 - Loigiaihay s sách toán lớp 5 trang 7, toan lop 5 trang 7, toan lop 5 luyen tap trang 9, không quy đồng mẫu số hãy so sánh, toan 5 trang 7, giai toan lop 5 trang 7, giai toan lop 5 trang 8, giai toan lop 5 trang 149

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử số của chúng.

Điền dấu thích hợp vào ô trống:

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: