Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) - Toán 5 - Loigiaihay Toán ÔN TẬP : SO SÁNH HAI PHÂN SỐ (tiếp theo) - slideshare Bài 1,2,3,4 trang 7 SGK Toán 5: Ôn tập so sánh hai phân số sách toán lớp 5 trang 7, toan lop 5 trang 7, toan lop 5 luyen tap trang 9, không quy đồng mẫu số hãy so sánh, toan 5 trang 7, giai toan lop 5 trang 149, giai toan lop 5 trang 8, toan lop 5 trang 150 bai 2

Bài 1.b) Nêu đặc điểm của phân số lớn hơn 1, bé hơn 1, bằng 1.

Bài 2. a) So sánh các phân số:

Bài 3. Phân số nào lớn hơn?

Bài 4. Mẹ có một số quả quýt.Hỏi ai được mẹ cho nhiều quýt hơn?

Bài học xem nhiều

Bài 1 trang 11 sgk toán 5

Bài 1 trang 11 sgk toán 5

  • 10-06-2017
  • 3092
Bài 2 trang 45 sgk Toán 5

Bài 2 trang 45 sgk Toán 5

  • 10-06-2017
  • 1848
Bài 1 trang 24 sgk toán 5

Bài 1 trang 24 sgk toán 5

  • 10-06-2017
  • 1824
Bài 5 trang 15 sgk toán 5

Bài 5 trang 15 sgk toán 5

  • 10-06-2017
  • 1554