Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

công nghệ 7 ôn tập chương 2 dap an cau hoi on tap cong nghe 7 cau hoi on tap cong nghe 7 trang 53 câu hỏi ôn tập công nghệ 7 chương 2 cau hoi on tap cong nghe 7 trang 79 giải bài tập công nghệ lớp 7

Vai trò của giống trong chăn nuôi. điều kiện để công nhận là một giống vật nuôi

đặc điểm của sự sinh trưởng và sự phát dục ở vật nuôi

Các phương pháp chọn phối và nhân giống thuần chủng vật nuôi ?

Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi. ?

Cho biêt mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi ?

Cho biết một số phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn ?

Vai trò của chuồng nuôi . Thế nào là chuồng nuôi hợp vệ sinh ?

Khi nào vật nuôi bị bệnh ? nguyên nhân sinh ra bệnh ở vật nuôi ?

Vắc xin là gì ? cho biết tác dụng của vắc xin . Những điểm cần chú ý khi sử dụng vắc xin