Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

cau hoi on tap cong nghe 7 trang 53 cong nghe 7 on tap chuong 1 công nghệ 7 bài ôn tập phần lâm nghiệp công nghệ 7 ôn tập chương 2 câu hỏi ôn tập công nghệ 7 phần 1 cau hoi on tap cong nghe 7 trang 79 đáp án câu hỏi ôn tập công nghệ 7 trang 53 giải bài tập công nghệ lớp 7

Nêu vài trò và nhiệm vụ của trồng trọt ?

Đất trồng là gì ? Trình bay thành phân và tính chất chính của đất trồng ?

Vai trò và cách sử dụng phân bón trong sản xuất nông nghiệp ?

Nêu vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng ?

Trình bày khái niệm về sâu, bệnh hại cây trồng và các biệp pháp phòng trừ ?

Hãy nêu tác dụng của các biện pháp làm đất và bón phân lót đối với cây trồng ?

Tại sao phải tiến hành kiểm tra ,xử lí hạt giống trước khi gieo trồng cây nông nghiệp ?

Em hãy nêu ưu, nhược điểm của phương pháp gieo trồng bằng hạt và trồng cây con?

Hãy nêu tác dụng của việc chăm sóc đối với cây trồng. Giải thích câu tục ngữ: "Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn".?

Hãy nêu tác dụng của việc thu hoach đúng thời vụ ,bảo quản và chế biến kip thời đối với nông sản .Liên hệ ở địa phương em đã thực hiện như thế nào ?